تعداد مقالات: 119
3. تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده: یک تجربه

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-9

فائزه امینی؛ حسن اشرفی ریزی


4. بررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-15

تکتم احمدزاده ثانی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ هادی طهرانی؛ حبیب اله اسماعیلی


5. بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت ‌زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان کاشمر

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-17

مسعود خشنودی؛ علی صفری؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین صادقنژاد؛ نفیسه نجاتی‌پرواز


6. ارتباط سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-17

ناهید آقائیان؛ مرحمت فراهانی نیا؛ سارا جان محمدی؛ حمید حقانی


7. بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-16

مهدیه خویی؛ زهرا جعفری ندوشن؛ خدیجه علیپور ندوشن


8. بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در برنامه درسی کشورهای فنلاند و ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-17

پروین احمدی؛ نسرین سقاباشی نایینی


9. نقش ارتقاء سواد سلامت در کنترل اپیدمی کرونا 19

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-11

مصطفی پیوند؛ شیوا کارگر؛ فاطمه حاجی زاده


12. درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-81

الهام چارقچیان خراسانی؛ محمد واحدیان شاهرودی


13. ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-140

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ فرشته عثمانی؛ شمس الدین نیکنامی


14. سواد رسانه ای سلامت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 141-146

هادی طهرانی


15. بررسی سطح سواد سلامت و توان خودمراقبتی در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 203-219

حسن شیخ شرفی؛ به یانه سید امینی


16. ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و برخی عوامل جمعیت‌شناختی در زنان باردار: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 203-215

مهدی مشکی؛ مرجان میرزانیا؛ اکرم خوارزمی


18. ارتباط سواد سلامت و سطح فعالیت ورزشی سالمندان زن شهر ارومیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 12-21

فریبرز فتحی؛ مرتضی رضایی صوفی


19. بررسی سواد الکترونیک سلامت در دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت_ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 12-22

مهناز صمدبیک؛ مرضیه صارمیان؛ مریم سهرابی زاده؛ مهدی بیرجندی؛ سعیده گراوند


20. تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای برنگرش دانشجویان درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-24

مهناز صلحی؛ هانیه جورمند؛ محمدرضا گوهری


22. تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-24

آسیه پیرزاده؛ طاهره سیما پیمان؛ اکبر حسن زاده؛ فیرزوه مصطفوی


23. ارتباط سواد سلامت و خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 18-24

نسرین رضایی؛ مریم سراجی


24. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرستان های دخترانه شهر قزوین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-26

لیلا دهقانکار؛ رحمن پناهی؛ لیلی یکه فلاح؛ نرگس حسینی؛ الهام حسن نیا


25. شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 18-29

حمید قاسمی؛ نازنین راسخ