تماس با ما

مشهد- خیابان دانشگاه 18 - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت - دفتر مجله سواد سلامت

 پست الکترونیک:  HLJ@mums.ac.ir

 تلفن: 31892210- 051

نمابر:  38535920-051


CAPTCHA Image