مدیر مسؤول: دکترمحمد واحدیان شاهرودی

ســردبیـــر: دکتر نوشین پیمان

مدیر اجرایی: دکتر هادی طهرانی

  حیطه فعالیت: سواد سلامت، آموزش بهداشت و سلامت عمومی، ارتقای سلامت.
  2476-4827: eISSN

 آدرس دفتر مجله: شعبه شمال شرق انجمن - مشهد مقدس-خیابان دانشگاه -دانشگاه -18-دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   پست الکترونیک مجله: hlj@mums.ac.ir


فایل ورد الگو  فرم مالکیت معنوی راهنمای نگارش مقاله برای نویسندگان ارسال آنلاین مقاله

انتشار اصل مقالات از ابندای سال 2019( دوره3 شماره 4) به زبان انگلیسی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم فصلنامه سواد سلامت می رساند انتشار اصل مقالات در این فصلنامه از دوره 3 شماره 3 به زیان انگلیسی انجام می شود البته نویسندگان می توانند مقالات خود را به زبان فارسی سابمیت نمایند. هزینه مربوط به ترجمه و ویرایش انگلیسی مقالات  توسط فصلنامه انجام می گیرد

 


 

ثبت کارآزمایی‌های بالینی قبل از ارسال به مجله

بر پایه ضوابط در نظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تسریع در انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی مصوب، مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ در مجله‌های یادشده باید در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران به آدرس زیر ثبت شده باشند و همراه مقاله، کد ثبت مقاله در مرکز یادشده نیز ارسال شود: http://www.irct.ir

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398 

1. ارتباط سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان

صفحه 9-17

ناهید آقائیان؛ مرحمت فراهانی نیا؛ سارا جان محمدی؛ حمید حقانی


2. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرستان های دخترانه شهر قزوین

صفحه 18-26

لیلا دهقانکار؛ رحمن پناهی؛ لیلی یکه فلاح؛ نرگس حسینی؛ الهام حسن نیا


3. بررسی ارتباط نگرش نسبت به رفتارهای خودمراقبتی و سواد سلامت در بیماران قلبی بستری در بیمارستان‌های آموزشی

صفحه 27-34

کلثوم محمدنیامطلق؛ فاطمه رئیسی دهکردی؛ محسن شمسی؛ مهدی بیرجندی؛ نادیا رضایی؛ فاطمه الماسی مقدم


5. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397

صفحه 44-48

فاطمه مهدی زاده؛ فائزه مهدیزاده؛ مریم تاتاری؛ سیدمحمد اسحاق زاده نامقی؛ مصطفی شیخ الطایفه


6. بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بزرگسالان شهر بوشهر

صفحه 49-60

همام الدین جوادزاده؛ مرضیه محمودی؛ عبدالله حاجی وندی؛ صدیقه قائدی؛ مهنوش رئیسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا الکترونیکی
2476-4728