مدیر مسؤول: دکترمحمد واحدیان شاهرودی

ســردبیـــر: دکتر نوشین پیمان

مدیر اجرایی: دکتر هادی طهرانی

  حیطه فعالیت: سواد سلامت، آموزش بهداشت و سلامت عمومی، ارتقای سلامت.
  2476-4827: eISSN

 آدرس دفتر مجله: شعبه شمال شرق انجمن - مشهد مقدس-خیابان دانشگاه -دانشگاه -18-دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   پست الکترونیک مجله: hlj@mums.ac.ir


فایل ورد الگو  فرم مالکیت معنوی راهنمای نگارش مقاله برای نویسندگان ارسال آنلاین مقاله

انتشار اصل مقالات از ابندای سال 2019( دوره3 شماره 4) به زبان انگلیسی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم فصلنامه سواد سلامت می رساند انتشار اصل مقالات در این فصلنامه از دوره 3 شماره 3 به زیان انگلیسی انجام می شود و نویسندگان بایستی مقالات خود را به زبان انگلیسی سابمیت نمایند.

 


 

ثبت کارآزمایی‌های بالینی قبل از ارسال به مجله

بر پایه ضوابط در نظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تسریع در انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی مصوب، مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ در مجله‌های یادشده باید در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران به آدرس زیر ثبت شده باشند و همراه مقاله، کد ثبت مقاله در مرکز یادشده نیز ارسال شود: http://www.irct.ir

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1399 

2. ارزیابی ارتباط بین اختلالات خفیف روانی و سواد سلامت در دانشجویان: یک رگرسیون کلاس پنهان

صفحه 10-20

نسرین تلخی؛ وحید قوامی؛ محمد رضا جمالی؛ هاجر جمالی؛ جمشید جمالی


3. بررسی سطح سواد سلامت درمبتلایان به آنژین صدری مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران 1396

صفحه 21-30

ناهید رژه؛ ابوذر ایجادی؛ جوانمرد نژاد سمیه؛ مجیده هروی کریموی؛ سید داوود تدریسی


5. بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی فعالیت جسمانی منظم

صفحه 41-50

معصومه معتمدی؛ نوشین پیمان؛ جمشید جمالی؛ منور افضل آقایی


6. بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان دیابتی نوع 2

صفحه 51-60

تکتم فرقانی؛ طاهره حسن زاده؛ محمدرضا قهار؛ سمیه پناهی؛ محبوبه علیزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا الکترونیکی
2476-4728