مدیر مسؤول: دکترمحمد واحدیان شاهرودی

ســردبیـــر: دکتر نوشین پیمان

مدیر اجرایی: دکتر هادی طهرانی

  حیطه فعالیت: سواد سلامت، آموزش بهداشت و سلامت عمومی، ارتقای سلامت.
  2476-4827: eISSN

 آدرس دفتر مجله: شعبه شمال شرق انجمن - مشهد مقدس-خیابان دانشگاه -دانشگاه -18-دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   پست الکترونیک مجله: hlj@mums.ac.ir


فایل ورد الگو  فرم مالکیت معنوی راهنمای نگارش مقاله برای نویسندگان ارسال آنلاین مقاله

انتشار اصل مقالات از ابندای سال 2019( دوره3 شماره 4) به زبان انگلیسی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم فصلنامه سواد سلامت می رساند انتشار اصل مقالات در این فصلنامه از دوره 3 شماره 3 به زیان انگلیسی انجام می شود البته نویسندگان می توانند مقالات خود را به زبان فارسی سابمیت نمایند. هزینه مربوط به ترجمه و ویرایش انگلیسی مقالات  توسط فصلنامه انجام می گیرد

 


 

ثبت کارآزمایی‌های بالینی قبل از ارسال به مجله

بر پایه ضوابط در نظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تسریع در انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی مصوب، مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ در مجله‌های یادشده باید در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران به آدرس زیر ثبت شده باشند و همراه مقاله، کد ثبت مقاله در مرکز یادشده نیز ارسال شود: http://www.irct.ir

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1398 

2. تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

صفحه 17-24

آسیه پیرزاده؛ طاهره سیما پیمان؛ اکبر حسن زاده؛ فیرزوه مصطفوی


3. ضرورت تربیت جنسی خانواده محور : مرور سیستماتیک

صفحه 25-37

سید محسن اصغری نکاح؛ فرنگیس شریفی؛ ملیکه عامل بارز


4. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور

صفحه 38-45

مرضیه خیری؛ محمدحسین تقدیسی؛ طاهره دهداری؛ سعیده رنجبر؛ نادر مهدوی؛ علی نظرپوری؛ سیدهادی موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا الکترونیکی
2476-4728