مدیر مسؤول: دکترمحمد واحدیان شاهرودی

ســردبیـــر: دکتر نوشین پیمان

مدیر اجرایی: دکتر هادی طهرانی

  حیطه فعالیت: سواد سلامت، آموزش بهداشت و سلامت عمومی، ارتقای سلامت.
  2476-4827: eISSN

 آدرس دفتر مجله: شعبه شمال شرق انجمن - مشهد مقدس-خیابان دانشگاه -دانشگاه -18-دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   پست الکترونیک مجله: hlj@mums.ac.ir


فایل ورد الگو  فرم مالکیت معنوی راهنمای نگارش مقاله برای نویسندگان ارسال آنلاین مقاله

انتشار اصل مقالات از ابندای سال 2019( دوره3 شماره 4) به زبان انگلیسی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم فصلنامه سواد سلامت می رساند انتشار اصل مقالات در این فصلنامه از دوره 3 شماره 3 به زیان انگلیسی انجام می شود و نویسندگان بایستی مقالات خود را به زبان انگلیسی سابمیت نمایند.

 


 

ثبت کارآزمایی‌های بالینی قبل از ارسال به مجله

بر پایه ضوابط در نظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تسریع در انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی مصوب، مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ در مجله‌های یادشده باید در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران به آدرس زیر ثبت شده باشند و همراه مقاله، کد ثبت مقاله در مرکز یادشده نیز ارسال شود: http://www.irct.ir

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1399 

1. نقش ارتقاء سواد سلامت در کنترل اپیدمی کرونا 19

صفحه 9-11

مصطفی پیوند؛ شیوا کارگر؛ فاطمه حاجی زاده


2. بررسی سواد الکترونیک سلامت در دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت_ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 12-22

مهناز صمدبیک؛ مرضیه صارمیان؛ مریم سهرابی زاده؛ مهدی بیرجندی؛ سعیده گراوند


5. بررسی عوامل روانشناختی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و سواد سلامت بر رفتار خوددرمانی در بزرگسالان استان بوشهر

صفحه 39-49

همام الدین جوادزاده؛ مرضیه محمودی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محدثه فخرایی؛ مهنوش رئیسی


6. بررسی سواد سلامت در زنان دیابتی نوع دو در استان قم در سال 1398

صفحه 50-60

فاطمه السادات ایزدخواه؛ سیامک محبی؛ احمد راهبر؛ ذبیح اله قارلی پور؛ غلامرضا شریفی راد


7. ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی بیماران در معرض خطر و مبتلا به انسداد مزمن ریه

صفحه 61-68

مریم عشقی زاده؛ علی دلشاد نوقابی؛ سارا اکبری؛ فاطمه مجیدی؛ فاطمه خلیلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا الکترونیکی
2476-4728