نقش ارتقاء سواد سلامت در کنترل اپیدمی کرونا 19

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسندگان

1 پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- گروه آمار و اپیدمیولوژی

2 پردیس علوم پزشکی زاهدان- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی

3 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

در اواخر دسامبر 2019 ,نوع جدیدی از کرونا ویروس به نام کووید - 19 از ووهان چین گزارش شد که با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط جهان، نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به وجود آورد. سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطلاعیه ای، شیوع این ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سراسر جهان اعلام نمود. سرعت بالای انتشار ویروس، عدم وجود واکسن و درمان اختصاصی قطعی باعث شده کشور ها با حجم وسعی از افراد مبتلا رو به رو شوند و چالش هایی در حوزه های مختلف، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... برای آنها ایجاد شود. برخی از این چالش ها ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با سواد سلامت مردم دارد و بهبود سواد سلامت می تواند برخی از این چالشها راحل و یا کاهش دهد.در سال‌های اخیر سواد سلامت به عنوان یکی از مهم ترین تعیین کننده های سلامت مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به صورت یک مهارت مهم برای تصمیم‌گیری مناسب بهداشتی در موقعیت‌های دشوار برای بیماران شناخته شده است. سواد سلامت، به این معنا است که اطلاعات مربوط به سلامت را از منابع صحیح به دست آوریم و با تفسیر درست اطلاعات، از آن در جهت بهبود سلامت خود به طور مناسبی استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها


1. Arashiro T, Furukawa K, Nakamura A. COVID-19 in 2 Persons with Mild Upper Respiratory Symptoms on a Cruise Ship, Japan. Emerging infectious diseases. 2020 Jun 17; 26(6).https://doi.org/10.3201/eid2606.200452.PMid:32118533 PMCid:PMC7258480
2. Tehrani H, Rahmani M, Jafari A. Health literacy and Its relationship with general health of women referring to health care centers. Journal of Health Literacy. 2018;3(3):191-198.https://doi.org/10.22038/jhl.2018.36901.1021
3. Ansari H, Almasi Z, Ansari-Moghaddam A, Mohammadi M, Peyvand M, Hajmohammadi M, Bagheri F. Health literacy in older adults and its related factors: a cross-sectional study in Southeast Iran. Health Scope. 2016; 5(4).https://doi.org/10.17795/jhealthscope-37453
4. Abel T, McQueen D. Critical health literacy and the COVID-19 crisis. Health Promotion .International. 2020.https://doi.org/10.1093/heapro/daaa040.PMid:32239213 PMCid:PMC7184450
5. Khammarnia M, Setoodezadeh F, Ansari-Moghadam A, Yusefi A, Eskandari M, Ranjbar AA, Peyvand M. Relationship between health literacy of cancer patients and shared clinical decision-making in a Middle East country. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2018 Mar 20;15(1).
6. Cowling BJ, Leung GM. Epidemiological research priorities for public health control of the ongoing global novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Eurosurveillance. 2020 Feb 13;25(6).https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.6.2000110
7.Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al . East Asia's Strategies for Effective Response to COVID-19: Lessons Learned for Iran. Manage Strat Health Syst. 2020; 4 (4) :370-373.https://doi.org/10.18502/mshsj.v4i4.2542