دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1399 
1. نقش ارتقاء سواد سلامت در کنترل اپیدمی کرونا 19

صفحه 9-11

مصطفی پیوند؛ شیوا کارگر؛ فاطمه حاجی زاده


2. بررسی سواد الکترونیک سلامت در دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت_ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 12-22

مهناز صمدبیک؛ مرضیه صارمیان؛ مریم سهرابی زاده؛ مهدی بیرجندی؛ سعیده گراوند


5. بررسی عوامل روانشناختی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و سواد سلامت بر رفتار خوددرمانی در بزرگسالان استان بوشهر

صفحه 39-49

همام الدین جوادزاده؛ مرضیه محمودی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محدثه فخرایی؛ مهنوش رئیسی


6. بررسی سواد سلامت در زنان دیابتی نوع دو در استان قم در سال 1398

صفحه 50-60

فاطمه السادات ایزدخواه؛ سیامک محبی؛ احمد راهبر؛ ذبیح اله قارلی پور؛ غلامرضا شریفی راد


7. ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی بیماران در معرض خطر و مبتلا به انسداد مزمن ریه

صفحه 61-68

مریم عشقی زاده؛ علی دلشاد نوقابی؛ سارا اکبری؛ فاطمه مجیدی؛ فاطمه خلیلی