دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1396، صفحه 131-197 (پاییز ۱۳۹۶ ) 
1. ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی

صفحه 131-140

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ فرشته عثمانی؛ شمس الدین نیکنامی


2. بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار جوان

صفحه 141-147

حسین ایزدی راد؛ شمس الدین نیکنامی؛ ایرج ضاربان؛ علیرضا حیدرنیا؛ غلامرضا مسعودی


4. بررسی میزان مشارکت بیماران مبتلا به سرطان در تصمیمات درمانی: یک مطالعه مقطعی

صفحه 156-163

محمد خمرنیا؛ منیره اسکندری؛ آرزو علی نژاد رنجبر؛ علیرضا انصاری مقدم؛ مصطفی پیوند


7. بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

صفحه 187-197

میترا کهتری؛ ربیع الله فرمان بر؛ پریسا کسمایی؛ سعید امیدی