دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 63-126 (تابستان ۱۳۹۶) 
3. بررسی برخی عوامل موثر برسواد سلامت مردم شهرستان کرمانشاه

صفحه 81-87

الهه باوند پور؛ زهرا اعظمی؛ مریم باوندپور؛ امید افسرده؛ علی دل پیشه


5. بررسی سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری

صفحه 96-106

زهرا کمالی؛ زهرا عابدیان؛ آلا صابرمحمد


6. تأثیر نقش دانش آموزان بر عملکرد والدین در تفکیک زباله در شهرستان مراغه

صفحه 107-116

فاطمه استبصاری؛ محمدحسین تقدیسی؛ زهرا رحیمی خلیفه کندی؛ آغا فاطمه حسینی