دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-136 (تابستان ۱۳۹۵) 
4. تاثیر موسیقی انتخابی بر رفتار بی قراری سالمندان مبتلا به آلزایمر مقیم سراهای سالمندان

صفحه 100-108

سارا اقدمی زاده؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ کیان نوروزی؛ سیده فاطمه رضائی کوشالشاه؛ مرجان فرضی


5. اثربخشی فیلم‌درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک

صفحه 109-117

فرنوش السادات حسینی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ داوود تقوایی