کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 9
1. بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتار ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی همدان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 56-65

مجید براتی؛ نسیم فتحی؛ احسان احمدپور؛ هانیه جورمند


2. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 44-48

فاطمه مهدی زاده؛ فائزه مهدیزاده؛ مریم تاتاری؛ سیدمحمد اسحاق زاده نامقی؛ مصطفی شیخ الطایفه


3. تقویت عملکرد الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-49

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ شمس الدین نیکنامی


4. بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 255-265

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ فرشته عثمانی؛ شمس الدین نیکنامی


6. بررسی سطح سواد سلامت دانشجویان در ارتباط با بیماری آنفولانزا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-197

مرضیه معراجی؛ هوشنگ رفعت پناه؛ ساناز سادات محمودیان؛ عطیه داعیان


8. عوامل مؤثر در قصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص اهدای عضو؛ مطالعه ای مبتنی بر مدل قصد رفتاری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-154

سیامک محبی؛ معصومه محمدی زواره؛ فاطمه زمانی؛ ذبیح اله قارلی پور؛ حسین حیدری