دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1398 
3. بررسی وضعیت سواد سلامت و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 65-18 ساله

صفحه 30-37

کیومرث عیسی پره؛ هادی احسان بخش؛ عزیز کسانی؛ شادی نجفی فرد؛ رضا پورآئین؛ مهدی غلامی


6. بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با خود کار آمدی در سفیران سلامت

صفحه 56-63

مرادعلی زارعی پور؛ علی صدقیانی فر؛ زهرا مرادی؛ ناهیده جعفری؛ مرتضی اسم زاده


7. سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان

صفحه 64-69

مهدیه شجاعی باغینی؛ صدیقه شجاعی باغینی؛ طاهره ناصری بوری آبادی