کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 38-45

یدالله زارع زاده؛ نوید اسکندری؛ مسعود مرادی؛ نسرین عبدی


2. بررسی ارتباط بین سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شهرستان فامنین: یک مطالعه مقطعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 46-55

مجید براتی؛ سحر بیجاری؛ مهشاد طاهر پور؛ مریم افشاری


3. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-45

مرضیه خیری؛ محمدحسین تقدیسی؛ طاهره دهداری؛ سعیده رنجبر؛ نادر مهدوی؛ علی نظرپوری؛ سیدهادی موسوی


4. مقایسه سواد سلامت و کیفیت زندگی در سه گروه از مادران با فرزند فلج مغزی، اوتیسم و ناتوانی ذهنی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 245-254

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ هانیه رستمی گوهرانی؛ آتوسا کفاشپور مرندی


5. ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و برخی عوامل جمعیت‌شناختی در زنان باردار: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 203-215

مهدی مشکی؛ مرجان میرزانیا؛ اکرم خوارزمی


7. اثربخشی فیلم‌درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-117

فرنوش السادات حسینی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ داوود تقوایی


8. ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی دربازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 92-99

فاطمه حسینی؛ طیبه میرزایی؛ علی راوری؛ علی اکبری