کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی فعالیت جسمانی منظم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 41-50

معصومه معتمدی؛ نوشین پیمان؛ جمشید جمالی؛ منور افضل آقایی


2. بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در برنامه درسی کشورهای فنلاند و ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-17

پروین احمدی؛ نسرین سقاباشی نایینی


3. بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-16

مهدیه خویی؛ زهرا جعفری ندوشن؛ خدیجه علیپور ندوشن