کلیدواژه‌ها = الگوی اعتقاد بهداشتی
تعداد مقالات: 2
1. تقویت عملکرد الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-49

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ شمس الدین نیکنامی


2. بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 172-181

خیرمحمد جدگال؛ ایرج ضاربان؛ رضا فاریابی؛ مریم رفیعی؛ هادی علیزاده سیوکی