نویسنده = آسیه پیرزاده
تعداد مقالات: 2
1. تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-24

آسیه پیرزاده؛ طاهره سیما پیمان؛ اکبر حسن زاده؛ فیرزوه مصطفوی


2. ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبتهای پیش از زایمان در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 60-67

آسیه پیرزاده؛ طاهره ندوشن؛ مریم نصیریان