ضرورت تربیت جنسی خانواده محور : مرور سیستماتیک

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تربیت جنسی از موضوعات مهم در حوزه تربیت بوده و بر شکل گیری شخصیت انسان و بر افکار، عواطف و رفتارهای او موثر است. این مطالعه در جهت مرور مطالعات موجود  با هدف "تعیین ضرورت تربیت جنسی خانواده محور" انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر اساس پروتوکل مرور سیستماتیک PRISMA  انجام شد. داده های مطالعه از بررسی و جستجو در منابع الکترونیک علمی بین المللی سازمان جهانی بهداشت[1]، پاپ مد[2]،  اسکوپوس[3]، وب او ساینس[4]، گوگل اسکولار[5] و پایگاه داده های فارسی از جمله ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی[6]، ایران مدکس[7]، مگ ایران[8] و نیز جستجوی دستی با استفاده از کلمات کلیدی متناسب بدست آمده است.  معیارهای ورود به این نمونه مقالات انگلیسی و فارسی منتشر شده از سال 1990  تا ژوئن سال 2018 بود.
یافته ها: از مطالعه 294 مقاله مورد بررسی قرار گرفته در مجموع 17 مقاله وارد مطالعه شد که یافته ها نشان دهنده این بود که ارتباط موثر والدین با فرزندان سبب ایجاد نگرش درست به مسئله جنسیت و نیز رفتارهای صحیح در این زمینه می گردد. این موارد شامل  بهبود بهداشت باروری نوجوانان، افزایش آگاهی در موارد بلوغ و قاعدگی، بارداری و اچ آی وی / ایدز، روشهای پیشگیری از بارداری اورژانسی و کاندوم، تاخیر در شروع فعالیت جنسی، ارتباط جنسی کمتر و پیشگیری از بارداری ناخواسته بود. نکته بعدی در مرور این متون ارتباط کمتر پسران با والدین در بحث های جنسیتی بود.
نتیجه گیری: تربیت خانواده محور در امر تربیت جنسی بسیار مهم است و این روش می تواند از ارتکاب بسیاری از رفتارهای نادرست جنسی پیشگیری کند.  نکته حائز اهمیت اینکه  ارگان های آموزش و پرورش و بهداشتی بایستی این روش تربیتی خانواده محور  را سرلوحه برنامه ریزی خود قرار دهند. مسئله مهم دیگر اهمیت آموزش و توانمند سازی والدین در ارتباط با آموزش مسائل جنسی به فرزندان است.[1]  WHO; World Health Organization
[2] PubMed
[3] Scopus
[4] Web of Science
[5] Google Scholar
[6] SID
[7] Iran Medex
[8] Magiran

کلیدواژه‌ها


1. Corona LL, Fox SA, Christodulu KV, Worlock JA. Providing education on sexuality and relationships to adolescents with autism spectrum disorder and their parents. Sexuality and Disability. 2016;34(2):199-214.
https://doi.org/10.1007/s11195-015-9424-6

 

2. Vandermassen G. Sexual selection: A tale of male bias and feminist denial. European Journal of Women's Studies. 2004;11(1):9-26.
https://doi.org/10.1177/1350506804039812

 
 

3. Amini T, Pashaei. Existential necessity and how to pay attention to sexual education in high school curriculum from teachers 'and students' point of view. Curriculum research. 2012 1(1):169-202.

 
 

4. UNFPA Operational Guidance For Comprehensive Sexuality Education 2014 [Available from: https://www.unfpa.org/.../UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-...

 
 

5. Larkin J, Flicker S, Flynn S, Layne C, Schwartz A, Travers R, et al. The Ontario sexual health education update: perspectives from the Toronto teen survey (TTS) youth. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation. 2017;40(2).

 
 

6. Rogow D, Haberland N. Sexuality and relationships education: Toward a social studies approach. Sex Education. 2005;5(4):333-44.
https://doi.org/10.1080/14681810500278188

 
 

7. Corona LL, Fox SA, Christodulu KV, Worlock JA. Providing education on sexuality and relationships to adolescents with autism spectrum disorder and their parents. Sexuality and Disability. 2016;34(2):199-214.
https://doi.org/10.1007/s11195-015-9424-6

 
 

8. Sherlock L. Sociopolitical influences on sexuality education in Sweden and Ireland. Sex Education. 2012;12(4):383-96.
https://doi.org/10.1080/14681811.2012.686882

 
 

9. Gavin LE, Catalano RF, Markham CM. Positive youth development as a strategy to promote adolescent sexual and reproductive health. Journal of Adolescent Health. 2010;46(3):S1-S6.
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.12.017
PMid:20172457

 
 

10. Safarinejad M. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. International journal of impotence research. 2006;18(4):382.
https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3901440
PMid:16395324

 
 

11. Kazemi A, Ardabili HE, Solokian S. The association between social competence in adolescents and mothers' parenting style: A cross sectional study on Iranian girls. Child and Adolescent Social Work Journal. 2010;27(6):395-403.
https://doi.org/10.1007/s10560-010-0213-x

 
 

12. Leslie LK, Mehus CJ, Hawkins JD, Boat T, McCabe MA, Barkin S, et al. Primary health care: potential home for family-focused preventive interventions. American Journal of Preventive Medicine. 2016;51(4):S106-S18.
https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.05.014
PMid:27498167 PMCid:PMC5406159

 
 

13. Duley P, Botfield JR, Ritter T, Wicks J, Brassil A. The Strong Family Program: an innovative model to engage Aboriginal and Torres Strait Islander youth and Elders with reproductive and sexual health community education. Health Promotion Journal of Australia. 2017;28(2):132-8.
https://doi.org/10.1071/HE16015
PMid:27545287

 
 

14. Grossman JM, Tracy AJ, Charmaraman L, Ceder I, Erkut S. Protective effects of middle school comprehensive sex education with family involvement. The Journal of school health. 2014;84(11):739-47.
https://doi.org/10.1111/josh.12199
PMid:25274174

 
 

15. Nambambi NM, Mufune P. What is talked about when parents discuss sex with children: family based sex education in Windhoek, Namibia. African journal of reproductive health. 2011;15(4):120-9.

 
 

16. Asekun-Olarinmoye E, Dairo M, Abodurin O, Asekun-Olarinmoye I. Practice and content of sex education among adolescents in a family setting in rural southwest Nigeria. International quarterly of community health education. 2012;32(1):57-71.
https://doi.org/10.2190/IQ.32.1.f
PMid:22547497

 
 

17. Morales‐Campos DY, Markham C, Peskin MF, Fernandez ME. Sexual initiation, parent practices, and acculturation in Hispanic seventh graders. Journal of School Health. 2012;82(2):75-81.
https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2011.00669.x
PMid:22239132

 
 

18. Campero L, Walker D, Atienzo EE, Gutierrez JP. A quasi-experimental evaluation of parents as sexual health educators resulting in delayed sexual initiation and increased access to condoms. Journal of adolescence. 2011;34(2):215-23.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.05.010
PMid:20646754

 
 

19. Trinh T, Steckler A, Ngo A, Ratliff E. Parent communication about sexual issues with adolescents in Vietnam: content, contexts, and barriers. Sex Educ. 2009;9(4):371-80.
https://doi.org/10.1080/14681810903264819

 
 

20. Usher-Seriki KK, Smith Bynum M, Callands TA. Mother-daughter communication about sex and sexual intercourse among middle-to upper-class African American girls. Journal of Family Issues. 2008;29(7):901-17.
https://doi.org/10.1177/0192513X07311951

 
 

21. Aspy CB, Vesely SK, Oman RF, Rodine S, Marshall L, McLeroy K. Parental communication and youth sexual behaviour. Journal of adolescence. 2007;30(3):449-66.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.007
PMid:16750265

 
 

22. Velez-Pastrana MC, Gonzádez-Rodríguez RA, Borges-Hernández A. Family functioning and early onset of sexual intercourse in Latino adolescents. Adolescence. 2005;40(160).

 
 

23. Pluhar EI, Kuriloff P. What really matters in family communication about sexuality? A qualitative analysis of affect and style among African American mothers and adolescent daughters. Sex Educ. 2004;4(3):303-21.
https://doi.org/10.1080/1468181042000243376

 
 

24. Hutchinson MK. The influence of sexual risk communication between parents and daughters on sexual risk behaviors. Family Relations. 2002;51(3):238-47.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.00238.x

 
 

25. Walker JL. A qualitative study of parents' experiences of providing sex education for their children: The implications for health education. Health Education Journal. 2001;60(2):132-46.
https://doi.org/10.1177/001789690106000205

 
 

26. Baumeister LM, Flores E, Marín BV. Sex information given to Latina adolescents by parents. Health Education Research. 1995;10(2):233-9.
https://doi.org/10.1093/her/10.2.233

 
 

27. Rahmani A ea. The Role of the Family in Young Women's Sexually-Friendly Sexual Behaviors: A Qualitative Study. Iranian Journal of Nursing. 2017;30(108):11-22
https://doi.org/10.29252/ijn.30.108.11

 
 

28. Ghorbani M, Zamani-Alavijeh F, Shahry P, Zare K, Marashi T. Understanding Childhood's Sexual Curiosity: An Introduction to Sexual Health Education and Health Promotion. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2015;3(3):198-210.

 
 

29. Kalantari S ea. Puberty and sexuality education to girls: the experiences of mothers in Gorgan. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(3):74-90

 
 

30. Shariati M, Babazadeh R, Mousavi SA, Najmabadi KM. Iranian adolescent girls' barriers in accessing sexual and reproductive health information and services: a qualitative study. J Fam Plann Reprod Health Care. 2014;40(4):270-5.
https://doi.org/10.1136/jfprhc-2013-100856
PMid:25183530

 
 

31. Turnbull T, Van Wersch A, Van Schaik P. A review of parental involvement in sex education: The role for effective communication in British families. Health Education Journal. 2008;67(3):182-95.
https://doi.org/10.1177/0017896908094636

 
 

32. Veremenko V. Teens and sex: Sex education in aristocratic intellectual families of Russia in the second half of XIX-early XX centuries. Prz Wschodnioeur. 2017;8(2):23-33.

 
 

33. Santa Maria D, Markham C, Bluethmann S, Mullen PD. Parent‐based adolescent sexual health interventions and effect on communication outcomes: a systematic review and meta‐analyses. Perspectives on sexual and reproductive health. 2015;47(1):37-50.
https://doi.org/10.1363/47e2415
PMid:25639664 PMCid:PMC5136775

 
 

34. Fonner VA, Armstrong KS, Kennedy CE, O'Reilly KR, Sweat MD. School based sex education and HIV prevention in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2014;9(3):e89692.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089692
PMid:24594648 PMCid:PMC3942389

 
 

35. Tolli MV. Effectiveness of peer education interventions for HIV prevention, adolescent pregnancy prevention and sexual health promotion for young people: a systematic review of European studies. Health Educ Res. 2012;27(5):904-13.
https://doi.org/10.1093/her/cys055
PMid:22641791

 
 

36. Kim CR, Free C. Recent evaluations of the peer-led approach in adolescent sexual health education: a systematic review. Perspectives on sexual and reproductive health. 2008;40(3):144-51.
https://doi.org/10.1363/4014408
PMid:18803796

 
 

37. Mosavi SA, Babazadeh R, Najmabadi KM, Shariati M. Assessing Iranian adolescent girls' needs for sexual and reproductive health information. Journal of Adolescent Health. 2014;55(1):107-13.
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.11.029
PMid:24560307

 
 

38. Finkelhor D. The prevention of childhood sexual abuse. The future of children. 2009;19(2):169-94.
https://doi.org/10.1353/foc.0.0035
PMid:19719027

 
 

39. Trocmé N, Bala N. False allegations of abuse and neglect when parents separate. Child abuse & neglect. 2005;29(12):1333-45.
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.06.016
PMid:16293307

 
 

40. Fitzgerald MM, Schneider RA, Salstrom S, Zinzow HM, Jackson J, Fossel RV. Child sexual abuse, early family risk, and childhood parentification: Pathways to current psychosocial adjustment. Journal of family psychology. 2008;22(2):320.
https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.320
PMid:18410219

 
 

41. Boloorsaz-Mashhadi H. The Prevalence of Child Maltreatment and Non-accidental Trauma and Related Demographic Factors among Families of Karaj, Iran. Community Health (Salāmat-i ijtimāī). 2018;4(4):328-39.

 
 

42. Cunningham R, Knox L, Fein J, Harrison S, Frisch K, Walton M, et al. Before and after the trauma bay: the prevention of violent injury among youth. Annals of emergency medicine. 2009;53(4):490-500.
https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2008.11.014
PMid:19162376

 
 

43. Sharifi F, Sharifi N. The effect of educational intervention on lifestyle modification associated with osteoporosis in female students. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(7):36-43.