نویسنده = غلامرضا شریفی راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سواد سلامت در زنان دیابتی نوع دو در استان قم در سال 1398

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 50-60

فاطمه السادات ایزدخواه؛ سیامک محبی؛ احمد راهبر؛ ذبیح اله قارلی پور؛ غلامرضا شریفی راد