نویسنده = الهام چارقچیان خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-81

الهام چارقچیان خراسانی؛ محمد واحدیان شاهرودی