کلیدواژه‌ها = سواد سلامت
تعداد مقالات: 63
-24. بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتار ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی همدان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 56-65

مجید براتی؛ نسیم فتحی؛ احسان احمدپور؛ هانیه جورمند


-23. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-45

مرضیه خیری؛ محمدحسین تقدیسی؛ طاهره دهداری؛ سعیده رنجبر؛ نادر مهدوی؛ علی نظرپوری؛ سیدهادی موسوی


-22. بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-16

مهدیه خویی؛ زهرا جعفری ندوشن؛ خدیجه علیپور ندوشن


-21. بررسی ارتباط بین سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شهرستان فامنین: یک مطالعه مقطعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 46-55

مجید براتی؛ سحر بیجاری؛ مهشاد طاهر پور؛ مریم افشاری


-20. بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بزرگسالان شهر بوشهر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-60

همام الدین جوادزاده؛ مرضیه محمودی؛ عبدالله حاجی وندی؛ صدیقه قائدی؛ مهنوش رئیسی


-19. بررسی مقایسه ای بین سواد سلامت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری و مطب های خصوصی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-43

نرگس رحمانی؛ زهرا مصطفویان؛ رویا نصیری؛ آرزو فرج پور


-18. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرستان های دخترانه شهر قزوین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-26

لیلا دهقانکار؛ رحمن پناهی؛ لیلی یکه فلاح؛ نرگس حسینی؛ الهام حسن نیا


-17. ارتباط سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-17

ناهید آقائیان؛ مرحمت فراهانی نیا؛ سارا جان محمدی؛ حمید حقانی


-16. ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبتهای پیش از زایمان در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 60-67

آسیه پیرزاده؛ طاهره ندوشن؛ مریم نصیریان


-15. سنجش سواد سلامت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرد

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-32

بهناز رحیمی؛ الهه توسلی


-14. بررسی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با برخی عوامل در بیماران دیابت نوع دو شهر اهواز

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-52

میلاد نوروزی؛ یعقوب مدملی؛ مریم دریکوندی؛ مصطفی ساکی؛ مهرناز مرادی کل بلند


-13. ارتباط سواد سلامت و خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 18-24

نسرین رضایی؛ مریم سراجی


-12. بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت ‌زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان کاشمر

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-17

مسعود خشنودی؛ علی صفری؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین صادقنژاد؛ نفیسه نجاتی‌پرواز


-10. بررسی سواد سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 66-74

رضا میرزاپور ارمکی؛ میثم میرزایی؛ محمدمهدی نقیبی سیستانی


-9. بررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-15

تکتم احمدزاده ثانی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ هادی طهرانی؛ حبیب اله اسماعیلی


-8. ارتباط سواد سلامت با وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-65

زینب محمدی؛ همام الدین جوادزاده؛ مریم مرزبان؛ جمیله کیانی؛ مهنوش رئیسی


-6. بررسی وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ‏

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-54

زهرا باجی؛ معصومه تهرانی؛ قدرت اله شاکری نژاد؛ فرزانه جاروندی؛ سعیده حاجی نجف


-5. رابطه سواد سلامت و سبک زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 174-181

نسرین رضایی؛ مریم سراجی


-4. سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت عمومی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-198

هادی طهرانی؛ مهیا رحمانی؛ علیرضا جعفری


-3. ارتقای سواد تغذیه ای راهکاری اثربخش در ارتقای سلامت جامعه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-202

نسرین عبدی؛ محمدحسین تقدیسی؛ فرشته زمانی علویجه؛ رویا صادقی


-2. بررسی میزان سواد سلامت زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی مشهد در سال 1397

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 182-190

بهاره عبدالمالکی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی


-1. سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 92-103

محسن ادیب حاج باقری؛ زینب حکیم زاده؛ محمد احسان ادیب