دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1396، صفحه 203-265 (زمستان ۱۳۹۶) 
6. بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395

صفحه 255-265

رحمن پناهی؛ علی رمضانخانی؛ محمود طاووسی؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ فرشته عثمانی؛ شمس الدین نیکنامی


7. بررسی سطح سواد سلامت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 266-274

مریم پوریعقوب؛ فریبا عبدالهی؛ توفیق مبادری؛ نرگس حاجی شعبانها؛ زهرا باجلان