نویسنده = باقری مقیمی بهابادی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبکهای مقابله ایی و خودکارامدی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان عادی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 66-76

مژگان باقری مقیمی بهابادی؛ مهرداد مظاهری