نویسنده = تهرانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ‏

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-54

زهرا باجی؛ معصومه تهرانی؛ قدرت اله شاکری نژاد؛ فرزانه جاروندی؛ سعیده حاجی نجف