نویسنده = معصومی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارتباط بین سواد سلامت با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-123

معصومه معصومی؛ زینب جوکار؛ سودابه حامدی؛ افسانه رئیسی فر؛ فاطمه زراعت پیشه؛ فرحناز قائدی