نویسنده = عطایی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-60

محمد رضا میری؛ مریم علی زاده؛ نرگس معاشری؛ مرضیه عطایی؛ میترا مودی