نویسنده = حسینی، فرنوش السادات
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی فیلم‌درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-117

فرنوش السادات حسینی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ داوود تقوایی