نویسنده = فرضی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر موسیقی انتخابی بر رفتار بی قراری سالمندان مبتلا به آلزایمر مقیم سراهای سالمندان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 100-108

سارا اقدمی زاده؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ کیان نوروزی؛ سیده فاطمه رضائی کوشالشاه؛ مرجان فرضی