نویسنده = رضایی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مداخله‎آموزشی بر آگاهی و وضعیت عملکرد پرسنل خدماتی بیمارستان در خصوص رفتارهای حفاظت کننده در برابر اثرات زیان آور مواد شوینده و گندزدا

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 257-264

الهام دامنی؛ خدیجه دهقان بخشانی؛ محمد هادی عباسی؛ تهمینه کریمزایی؛ نسرین رضایی؛ زینب برهانزهی