نویسنده = اسکندری، منیره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مشارکت بیماران مبتلا به سرطان در تصمیمات درمانی: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 156-163

محمد خمرنیا؛ منیره اسکندری؛ آرزو علی نژاد رنجبر؛ علیرضا انصاری مقدم؛ مصطفی پیوند