نویسنده = کفاشپور مرندی، آتوسا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سواد سلامت و کیفیت زندگی در سه گروه از مادران با فرزند فلج مغزی، اوتیسم و ناتوانی ذهنی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 245-254

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ هانیه رستمی گوهرانی؛ آتوسا کفاشپور مرندی